The Bike List

2011 Dawes Thunder bikes

Boys

Thunder 12"
RRP £90
Thunder 14"
RRP £100
Thunder 16"
RRP £120